Prowadzenie ewidencji przychodów tzw. Ryczałtu przez Biuro Rachunkowe SUPPORT obejmuje następujące czynności: