Problem to szansa w przebraniu

Anonim

VAT

Od 1 stycznia 2015 roku zmianie uległo miejsce opodatkowania dla usług elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz nadawczych sprzedawanych przez polskiego przedsiębiorcę osobom fizycznym zamieszkałym w Unii. Zasady opodatkowania w przypadku sprzedaży na rzecz firm pozostają niezmienione.

Polska firma sprzedająca usługi będzie miała obowiązek naliczyć i odprowadzić do Urzędu Skarbowego w kraju nabywcy podatek w stawce przewidzianej w danym kraju.


Usługi świadczone drogą elektroniczną to usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie zautomatyzowane i które wymagają minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.


Podstawą do zakwalifikowania usługi do usług elektronicznych jest rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. U. E L 77/1).


W związku ze zmianą przepisów w każdym z krajów Unii zostały wdrożone MOSS tj. małe punkty kompleksowej obsługi, które dadzą podatnikom alternatywne rozwiązanie niż rejestracja do VAT w każdym kraju Unii, gdzie są świadczone przez nich usługi objęte zakresem zmian.


Podatnik, zamiast rejestrować się do podatku VAT w krajach Unii i składać w każdym z nich deklaracje rozliczeniowe, może zarejestrować się w Polsce do procedury MOSS, złożyć jedną deklarację i zapłacić podatek VAT, który następnie zostanie przekazany przez Ministerstwo Finansów do kraju, w którym miała miejsce sprzedaż.


Zgłoszenie rejestracyjne VIU-R należy złożyć do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.


Nie można jednak korzystać z systemu MOSS i jednocześnie zarejestrować się do VAT w kraju gdzie świadczy się usługi elektroniczne.


Wybierając MOSS podatnik ma obowiązek prowadzenia specjalnej Ewidencji, która zawiera informacje ogólne jak i szczegółowe o państwie, na rzecz którego konsumentów są świadczone usługi, rodzaju świadczonej usługi, kwocie należnego VAT, płatności zaliczkowych. Ewidencja ma być przechowywana przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym przeprowadzono transakcje.


Przedsiębiorcy korzystający z MOSS składają deklaracje kwartalne do 20 dnia po zakończonym kwartale, jak 20 przypada w weekend lub święto to przed tym dniem.

Każdą transakcje należy wykazać w walucie, podatek VAT także należy wykazać w walucie. Pierwsze takie deklaracje były składane w Polsce do 20-tego kwietnia 2015r. Składając deklarację poprzez MOSS, podatnik nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego poprzez rozliczenie wydatków. Odliczenia należy dokonać w deklaracji VAT-7 na zasadach ogólnych.


Jeżeli w kwartale podatnik nie osiągnie żadnego przychodu, a jest zarejestrowany do MOSS to powinien złożyć „deklarację zerową”.


Wśród usług elektronicznych wyróżnia się następujące usługi jeśli świadczone są przez Internet lub sieć elektroniczną:

 • ogólnie produkty w formie cyfrowej łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami i nowszymi wersjami oprogramowania;
 • usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takie jak witryna lub strona internetowa;
 • usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane Internetem lub siecią elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę;
 • odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towaru lub usługi za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek on-line, na którym potencjalni kupcy przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu automatycznych procedur oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer;
 • pakiety usług internetowych oferujących dostęp do informacji, w których aspekty telekomunikacyjne są natury pomocniczej lub drugorzędnej (czyli pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do Internetu i obejmujące inne elementy, takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub turystycznych, gier, umożliwiają hosting witryn internetowych, dostęp do grup dyskusyjnych etc.);
 • tworzenie i hosting witryn internetowych,
 • automatyczna konserwacja oprogramowania, zdalnie i on-line,
 • zdalne zarządzanie systemami,
 • hurtownie danych on-line, umożliwiające elektroniczne przechowywanie i wyszukiwanie konkretnych danych,
 • dostarczanie on-line przestrzeni na dysku na żądanie;
 • uzyskiwanie dostępu on-line i pobieranie oprogramowania (w szczególności programy w zakresie zamówień publicznych/księgowości, programy antywirusowe) oraz jego uaktualnień,
 • oprogramowanie blokujące pojawianie się banerów reklamowych,
 • sterowniki do pobierania, takie jak programy ustawiające interfejsy komputera i urządzeń peryferyjnych (np. drukarek),
 • automatyczna instalacja on-line filtrów na witrynach internetowych,
 • automatyczna instalacja on-line zabezpieczeń typu firewalls;
 • uzyskiwanie dostępu i pobieranie motywów pulpitów,
 • uzyskiwanie dostępu i pobieranie obrazów, fotografii i wygaszaczy ekranu,
 • zawartość książek w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych,
 • prenumerata gazet i czasopism on-line,
 • dzienniki logowania i statystyki odwiedzania stron internetowych,
 • wiadomości, informacje o sytuacji na drogach oraz prognozy pogody on-line,
 • informacje generowane automatycznie on-line przez oprogramowanie po wprowadzeniu przez klienta określonych danych, takich jak dane prawne lub finansowe (w szczególności stale uaktualniane kursy giełdowe),
 • dostarczanie przestrzeni reklamowej, szczególnie banerów reklamowych na stronach lub witrynach internetowych,
 • korzystanie z wyszukiwarek i katalogów internetowych;
 • uzyskiwanie dostępu i pobieranie muzyki na komputery i telefony komórkowe,
 • uzyskiwanie dostępu i pobieranie sygnałów dźwiękowych, urywków nagrań, dzwonków i innych dźwięków,
 • uzyskiwanie dostępu i pobieranie filmów,
 • pobieranie gier na komputery i telefony komórkowe,
 • uzyskiwanie dostępu do automatycznych gier on-line, które wymagają użycia Internetu lub innych podobnych sieci elektronicznych, gdy gracze są od siebie oddaleni;
 • automatyczne nauczanie na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka, łącznie z klasami wirtualnymi, z wyjątkiem sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem,
 • ćwiczenia wypełniane przez ucznia on-line i sprawdzane automatycznie, bez udziału człowieka.

Do usług elektronicznych nie zaliczamy:

 1. usług nadawczych radiowych i telewizyjnych;
 2. usług telekomunikacyjnych;
 3. świadczenia następujących dostaw towarów i usług
  1. towary, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie,
  2. płyty CD-ROM, dyskietki i podobne nośniki fizyczne,
  3. materiały drukowane, takie jak książki, biuletyny, gazety i czasopisma,
  4. płyty CD, kasety magnetofonowe,
  5. kasety wideo, płyty DVD,
  6. gry na płytach CD-ROM,
  7. usługi edukacyjne, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (czyli poprzez zdalne połączenie),
  8. usługi świadczone przez osoby takie jak prawnicy lub doradcy finansowi, którzy udzielają swym klientom porad za pomocą poczty elektronicznej,
  9. usługi fizyczne off-line naprawy sprzętu komputerowego,
  10. hurtownie danych off-line,
  11. usługi reklamowe, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji,
  12. centra wsparcia telefonicznego (ang. helpdesk),
  13. usługi edukacyjne obejmujące wyłącznie kursy korespondencyjne, takie jak kursy za pośrednictwem poczty,
  14. konwencjonalne usługi aukcyjne, przy których niezbędny jest udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert,
  15. usługi telefoniczne z elementem wideo, znane też pod nazwą usług wideofonicznych,
  16. dostęp do Internetu i stron World Wide Web,
  17. usługi telefoniczne świadczone przez Internet.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.