Problem to szansa w przebraniu

Anonim

Podatek dochodowy

Od 2016r. zostaną wykreślone przepisy nakazujące dłużnikowi zmniejszenie kosztów podatkowych o kwoty wynikające z niezapłaconych faktur (uchylenie odpowiednio art. 24d w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 15b w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych).

Przepisy aktualnie obowiązujące nakazują dokonanie zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwoty wynikające z faktur w przypadku nieuregulowania ich w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności lub, jeżeli termin płatności był dłuższy niż 60 dni, nieuregulowania ich w terminie 90 dni od daty zaliczenia tych kwot do kosztów uzyskania przychodów.


Zakończy się więc obowiązek sprawdzania niezapłaconych faktur, który był bardzo uciążliwy szczególnie dla podatników prowadzących księgowość uproszczoną.


Nadal też dłużnik, który nie zapłaci faktury w ciągu 150 dni od upływu terminu płatności, będzie musiał skorygować odliczoną kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury (chyba że jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji).
Wierzyciel nadal będzie mógł odpisać udokumentowane wierzytelności nieściągalne (art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy o CIT) lub odpisy aktualizujące od wierzytelności, których nieściągalność uprawdopodobniono (art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o CIT).
Nowelizacja przewiduje też przepisy przejściowe.


Otrzymanie faktury w listopadzie 2015r. i nie ureguluje jej w standardowym terminie 30 dni spowoduje konieczność wyłączenia jej z kosztów. Opłacenie następnie tej faktury w 2016r. umożliwi ponowne jej zaliczenie w koszty 2016r.
Faktura otrzymana w grudniu 2015r. i niezapłacona w terminie 30 dni (termin przypadnie w 2016r.) nie będzie już obowiązku korekty kosztów.
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.