Jeśli wiesz dokąd chcesz płynąć, każdy wiatr będzie Ci sprzyjał

Seneka

Chcesz nabyć przedsiębiorstwo lub połączyć spółki i zastanawiasz się, czy warto? Możesz to sprawdzić dzięki usłudze due diligence (ang. należyta staranność) oferowanej przez biuro księgowe w Poznaniu - SUPPORT Biuro Rachunkowe. Ponieważ nabycie przedsiębiorstwa, jego wydzielonej części, akcji lub udziałów to zarówno szansa na rozwój, jak i potencjalne ryzyko, warto jeszcze przed etapem negocjacji sprawdzić, czy taka transakcja będzie dla nas opłacalna. Taką wiedzę zapewnia audyt due diligence - co to jest i na czym on dokładnie polega, a także dlaczego warto go przeprowadzić, inwestując właśnie w usługi księgowe SUPPORT? Sprawdź i bądź bezpieczny na każdym etapie przeprowadzania fuzji i przejęć w Twojej firmie.

Raport due diligence - co to jest?

Nie wiesz, czym jest badanie due diligence? Pojęcie to wywodzi się z amerykańskiej doktryny prawa cywilnego, w polskiej praktyce prawnej oznacza kompleksową analizę sytuacji nabywanego przedsiębiorstwa pod względem:

 • prawnym
 • finansowym,
 • podatkowym,
 • organizacyjnym i technologicznym,
 • posiadanych zasobów - nieruchomości, akcji, udziałów, obciążeń podatkowych lub zadłużeń.

Przed podjęciem negocjacji dotyczących:

 • nabycia przedsiębiorstwa, akcji albo udziałów,
 • przejęcia, wydzielenia lub fuzji spółek

trzeba zweryfikować, czy planowana przez nas transakcja przyniesie nam oczekiwane korzyści. Due diligence, przeprowadzane przez doradcę podatkowego i księgowych z SUPPORT, daje taką szansę.

Due diligence krok po kroku - umowa o zachowanie poufności

Due diligence to proces weryfikacji sytuacji prawnej i finansowej nabywanego przedsiębiorstwa czy przejmowanej spółki przed podjęciem negocjacji dotyczących transakcji. Jest to ostatni element fazy przedrestrukturyzacyjnej, który obejmuje:

 • aktualną ocenę funkcjonowania danego podmiotu,
 • analizę potencjalnego ryzyka związanego z nabyciem, przejęciem, wydzieleniem, fuzją.

Badanie due diligence powinno być poprzedzone umową o zachowanie poufności i to zarówno z podmiotem nabywającym przedsiębiorstwo, jak i z firmą czy biurem rachunkowym, które ma przeprowadzać audyt. Wszystko dlatego, że jest ono bardzo szczegółowy - obejmuje także informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej, a na jej podstawie doradcy podatkowi i księgowi zobowiązują się, że wykorzystają nabytą wiedzę i pozyskane informacje tylko w celu dokonania rzetelnej analizy sytuacji firmy.

Due diligence to wnikliwa ocena przedsiębiorstwa

Na czym polega usługa due diligence? Po podpisaniu umowy o poufności doradcy podatkowi, księgowi, czasem także prawnicy przystępują do analizy dokumentów, na podstawie których są w stanie ocenić zarówno sytuację finansową, podatkową, jak i prawną danej spółki oraz jej organizację, a także sposób funkcjonowania. Wielokrotnie raport obejmuje także ocenę danego rynku, branży, poziomu dochodów i kosztów prowadzenia działalności, liczbę dostawców oraz odbiorców. Dzięki temu kupujący może posiąść kompleksową informację i zdecydować, na podstawie rzetelnych i prawdziwych danych, czy inwestycja mu się opłaca. Jeśli bowiem raport due diligence wykazałby nieprawidłowości w postaci obciążeń podatkowych, kar z tytułu naruszania prawa pracy lub innych nałożonych grzywien, to z pewnością rozsądna będzie rezygnacja z nabycia danej spółki. Wbrew pozorom taki audyt często chcą przeprowadzić także podmioty sprzedające, by wyeliminować ewentualne nieprawidłowości jeszcze przed działaniami kupującego.

Badanie due diligence - ile trwa i komu je zlecić?

Badanie due diligence, zlecane przez inwestora lub sprzedającego, w zależności od branży i stopnia skomplikowania struktury organizacyjnej danego podmiotu, może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Dlaczego warto zainwestować w doradztwo gospodarcze w specjalizującej się w takich usługach firmie? Ponieważ przeprowadzenie audytu przez osoby z jednego biura rachunkowego czy księgowego pozwala na lepszy przepływ informacji oraz skuteczniejszą, bardziej obszerną i kompleksową analizę. Ponadto umożliwia zachowanie bezstronności i niezależności.

Co warto sprawdzić w ramach procedury due diligence?

W zależności od branży, w której działa przejmowany lub łączony podmiot, badanie due diligence będzie mieć nieco inny zakres. Jakie aspekty trzeba koniecznie sprawdzić?

 • dochowanie procedur w trakcie zakładania danego podmiotu gospodarczego - spółki lub innego przedsiębiorstwa,
 • prawidłowość umów zawieranych z klientami, partnerami biznesowymi i kontrahentami,
 • terminowość wywiązywania się z obciążeń podatkowych,
 • skuteczność oraz sposób nabywania w przeszłości praw i obowiązków,
 • ewentualne zadłużenie, posiadane aktywa i pasywa.
 • posiadane patenty, koncesje, zezwolenia, zgody administracyjne.

Warto pamiętać, że choć badanie due diligence określane jest często mianem audytu, nie jest to do końca poprawna nazwa. Wszystko dlatego, że audyt sporządzany jest w wyniku wewnętrznych potrzeb firmy, a ponadto obejmuje zazwyczaj tylko jeden, konkretny aspekt działalności przedsiębiorstwa, podczas gdy proces due diligence jest kompleksowy, a badanie bierze pod uwagę całość funkcjonowania danego podmiotu, co niewątpliwie stanowi jego zaletę.

Przeprowadź raport due Diligence w SUPPORT z Poznania

Chcesz rozszerzyć swoją działalność poprzez inwestycję w fuzję lub nabycie składników innego przedsiębiorstwa? Szukasz specjalistycznej wiedzy, dzięki której cały proces będzie szansą na rozwój, a nie biznesową porażką? Biuro księgowe z Poznania - SUPPORT Biuro Rachunkowe - przeprowadzi badanie due diligence i stworzy konieczny raport, dzięki któremu proces restrukturyzacji będzie bezpieczny pod każdym względem. Pracujący w naszym zespole doradcy podatkowi i księgowi przeprowadzą rzetelną analizę prawną, podatkową i finansową, a także ocenią sytuację rynkową w danej branży. Kondycja finansowa Twojego potencjalnego kontrahenta nie będzie miała przed nami tajemnic. Skontaktuj się z nami i poczuj pewnie w procesie rozwoju swojej działalności.

Pełna obsługa !

Chcesz rozpocząć współpracę ? Wypełnij formularz albo zadzwoń!

 

Powiedz czego potrzebujesz, a My dopasujemy dla Ciebie ofertę.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.