Jeśli wiesz dokąd chcesz płynąć, każdy wiatr będzie Ci sprzyjał

Seneka

Chcesz założyć spółkę i potrzebujesz profesjonalnego wsparcia, ponieważ rejestracja spółki okazała się zbyt trudna? Biuro księgowe w Poznaniu - SUPPORT Biuro Rachunkowe wychodzi naprzeciw Twoim potrzebom i oferuje zakładanie spółek z pomocą specjalisty - księgowego mającego wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych i firm. Niezależnie od tego, czy chcesz założyć spółkę osobową, czy kapitałową, służymy radą na każdym etapie. Utworzenie spółki krok po kroku razem z SUPPORT będzie dziecinnie proste - każdemu klientowi planującemu własną działalność doradzimy, jaką formę prawną wybrać, wspierając go przez cały proces rejestracji spółki przez Internet, jak i w sposób tradycyjny - przy pomocy wniosku w formie papierowej składanego w KRS.

Rejestracja spółki to szereg formalności

Co do zasady, utworzenie spółki, niezależnie od jej rodzaju, wymaga spełnienia szeregu formalności i skompletowania niezbędnych dokumentów, które następnie należy złożyć w KRS. Zakładaniem poszczególnych rodzajów podmiotów rządzą odrębne reżimy prawne, dlatego ważne jest, by dopasować zakres uprawnień i obowiązków do własnych potrzeb. Choćby dlatego potrzebna jest fachowa pomoc SUPPORT w założeniu spółki:

 • cywilnej,
 • partnerskiej,
 • komandytowej,
 • komandytowo-akcyjnej,
 • akcyjnej,
 • z o.o.

Rejestracja i zakładanie spółki z o.o.

Podobnie jak w przypadku pozostałych podmiotów, zakładanie spółek z o.o. przebiega dwuetapowo. Najpierw należy sporządzić umowę, w formie aktu notarialnego, a następnie, w terminie 6 miesięcy, trzeba złożyć wniosek do KRS o rejestrację. Spółkę z o.o. mogą założyć osoby fizyczne i prawne w każdym celu prawnie dopuszczalnym, a jej istotą jest ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania - nie ma w tym przypadku odpowiedzialności za nie osobistym majątkiem.

Pomoc w założeniu spółki z o.o. przez Internet

Rejestracja spółki przez Internet ma charakter uproszczony, co oznacza, że umowa nie musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. W zamian korzysta się z odpowiedniego wzoru umieszczonego w panelu teleinformatycznym. W tym trybie zakładanie spółki przez Internet jest wyjątkowo szybkie, ponieważ sąd powinien rozpatrzyć wniosek w terminie 24 godzin od jego złożenia. Trzeba jednak pamiętać, że w tym przypadku kapitał może być pokryty jedynie w formie pieniężnej. Utworzenie spółki przez Internet obejmuje:

 • utworzenie konta użytkownika w panelu teleinformatycznym (systemie eKRS),
 • przygotowanie danych i ich wprowadzenie do formularza,
 • wygenerowanie dokumentów i wniosku,
 • podpisanie dokumentów z zastosowaniem podpisu elektronicznego,
 • przesłanie dokumentów do właściwego wydziału KRS.

Rejestracja i zakładanie spółki cywilnej

Spółka cywilna to umowa, którą mogą zawrzeć co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Umowa nie podlega rejestracji w KRS, z kolei jej twórcy podlegają wpisowi do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Zakładanie spółki cywilnej nie wymaga posiadania przez nią kapitału, ponieważ osoby, które ją utworzyły, odpowiadają za zobowiązania swoim majątkiem. Jak założyć spółkę cywilną krok po kroku i w jakich etapach taki proces przebiega?

 1. Uzyskanie wpisów w CEIDG przez przyszłych wspólników.
 2. Podpisanie umowy.
 3. Zgłoszenie do GUS i złożenie wniosku o nadanie numeru REGON (bezpłatnie) w urzędzie statystycznym właściwym dla siedziby spółki.
 4. Zgłoszenie do US i uzyskanie NIP, zgłoszenie podatnika VAT.
 5. Zmiana wpisów w CEIDG przez wspólników w terminie 7 dni od rejestracji.

SUPPORT Biuro Rachunkowe krok po kroku przeprowadzi klientów przez proces sporządzania umowy, dzięki czemu wszystko przebiegnie szybko, sprawnie i bez stresu.

Zakładanie spółki jawnej krok po kroku

Spółka jawna to podmiot prawa handlowego. Z tego względu jej zawiązanie jest bardziej skomplikowanym procesem, ponieważ wymaga złożenia odpowiednich wniosków o wpis w KRS. Jak założyć spółkę jawną krok po kroku? Tego dowiesz się od fachowców z SUPPORT Biuro Rachunkowego. Prowadzone przez nas doradztwo gospodarcze obejmuje także pomoc w tym zakresie. Rejestracja następuje z chwilą wpisu do KRS. Zakładanie spółki przez Internet jest także możliwe. Kto może założyć taką działalność? Co najmniej dwie osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Spółka partnerska - rejestracja krok po kroku z SUPPORT

Spółka partnerska to specyficzna forma prawna działalności, ponieważ służy wyłącznie do wykonywania wolnego zawodu (jednego lub więcej). Dlatego jej partnerami mogą być jedynie osoby fizyczne wykonujące wolny zawód (na przykład adwokata, architekta, inżyniera budownictwa, księgowego, lekarza). Formalnie rejestracja spółki partnerskiej wymaga:

 • sporządzenia umowy, na piśmie, pod rygorem nieważności,
 • złożenia wniosku o wpis w KRS wraz z niezbędnymi dokumentami.

Pomoc w założeniu spółki partnerskiej udzielana przez SUPPORT to gwarancja Twojego sukcesu.

Spółka komandytowa - rejestracja

Komandytariusze i komplementariusze - to udziałowcy spółki komandytowej, którzy w celu zawarcia umowy muszą stawić się u notariusza. Po podpisaniu umowy konieczne jest złożenie wniosku o wpis do KRS na urzędowym formularzu. Do wniosku trzeba jednak dołączyć określone dokumenty, w tym umowę. Należy pamiętać, że rejestracja spółki komandytowej przez Internet nie jest możliwa. Jeśli potrzebujesz wsparcia, zgłoś się do SUPPORT, nasza pomoc w rozpoczęciu pracy na własny rachunek krok po kroku może okazać się nieoceniona.

Zakładanie spółek komandytowo-akcyjnych

Także w spółce komandytowo-akcyjnej występują dwa rodzaje udziałówców:

 • komplementariusze - osoby fizyczne. mające pełną zdolność do czynności prawnych. lub osoby prawne, ponoszące odpowiedzialność za zobowiązania i reprezentujący spółkę,
 • akcjonariusze, na których nie ciąży odpowiedzialność za zobowiązania.

Pierwszym etapem jest podpisanie umowy, na podstawie której następnie tworzy się podmiot w KRS - wniosek składany jest na urzędowym formularzu. Nie wiesz, jakie dane powinna zawierać umowa? Zgłoś się do SUPPORT, które oferuje pomoc w rozpoczęciu działalności krok po kroku.

Zakładanie spółek krok po kroku tylko z SUPPORT

Mamy wieloletnie doświadczenie w pomocy podmiotom gospodarczym - zarówno spółkom osobowym, jak i akcyjnym. Dlatego też dokładnie wiemy, jak krok po kroku utworzyć dany podmiot. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nawet zakładanie spółki przez Internet może okazać się skomplikowane dla osób, które nie mają odpowiednich zasobów - czasu lub doświadczenia prawniczego czy księgowego. Księgowość spółek nie ma przed nami tajemnic, dlatego jeśli ich utworzenie jest dla Ciebie zbyt trudne, to u nas otrzymasz fachową wiedzę i wsparcie na każdym etapie prowadzenia własnej działalności.

Zapraszamy do kontaktu!

Pełna obsługa !

Chcesz rozpocząć współpracę ? Wypełnij formularz albo zadzwoń!

 

Powiedz czego potrzebujesz, a My dopasujemy dla Ciebie ofertę.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.