Jeśli wiesz dokąd chcesz płynąć, każdy wiatr będzie Ci sprzyjał

Seneka

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez Biuro Rachunkowe SUPPORT obejmuje następujące czynności:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności
 • utworzenie zakładowego planu kont
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych,
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń oraz przelewów z tytułu podatku dochodowego
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji na podatek od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D)
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i  rachunkowym
 • sporządzanie zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi  (PIT-36, PIT-36L, CIT-8)
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat
 • sporządzenie informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do  sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
 • przygotowanie sprawozdania z działalności firmy
 • złożenie sprawozdania finansowego wraz z zeznaniem rocznym w urzędzie skarbowym
 • przygotowanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego związanej z ogłoszeniem sprawozdania finansowego

 

Pozycjonowanie i reklama w Google:

Pozycjonowanie i reklama w Google
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.