Jeśli wiesz dokąd chcesz płynąć, każdy wiatr będzie Ci sprzyjał

Seneka

Sporządzenie sprawozdania finansowego to obowiązek, który na określonych przedsiębiorców nakłada Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Jeśli nie chcesz samodzielnie przygotowywać dokumentów składających się na sprawozdanie finansowe spółki czy przedsiębiorstwa, zainwestuj w biuro księgowe dla firm i przedsiębiorstw. Dzięki specjalistom będziesz mógł skupić się na prowadzeniu działalności, bez konieczności zagłębiania się w skomplikowane przepisy prawne, a sporządzanie sprawozdań finansowych i ich złożenie pozostawisz wykwalifikowanemu księgowemu.

Sprawozdanie finansowe - co to jest i co zawiera?

Obsługa księgowa firm, prowadzona przez SUPPORT - Biuro Rachunkowe z Poznania, obejmuje przygotowanie i złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. Od 1 października 2018 r. nasz zespół przygotuje także sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej, którą wymuszają nowe przepisy. Czym jest sprawozdanie finansowe? Jest to dokument, który w sposób rzetelny przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa, ujmując w nim całościowy rezultat działalności. Ustawa określa podstawowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych oraz jego elementy. Sporządzenie sprawozdania finansowego następuje w języku polskim i zawiera dane w polskiej walucie. Zestawienie finansowe obejmuje trzy główne części:

  • bilans, czyli stan aktywów i pasywów aktualny na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego,
  • rachunek zysków i strat, czyli zestawienie wszystkich przychodów i kosztów pozwalające ocenić, czy dany podmiot poniósł stratę, czy zanotował zysk,
  • informację dodatkową, czyli dokument zawierający konieczne wyjaśnienia i wprowadzenie.

Kto składa sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego?

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego mają przede wszystkim osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które stosują zasady rachunkowości określone w Ustawie o rachunkowości. To oznacza, że sporządzenie sprawozdania finansowego obejmuje podmioty, które prowadzą księgi rachunkowe, inaczej określane jako pełna księgowość. Tym samym obowiązek ten nie dotyczy tych przedsiębiorstw, którym ustawa nakazuje prowadzenie KPiR. Jakie osoby mogą być odpowiedzialne za sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego? Przede wszystkim kierownicy konkretnych jednostek i podmiotów, czyli:

  • członkowie zarządu spółek kapitałowych,
  • wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej,
  • komplementariusze w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej,
  • likwidator w procesie likwidacji spółki,
  • syndyk lub osoba zarządzająca majątkiem w przypadku upadłości spółki,
  • założyciel fundacji lub stowarzyszenia.

Sporządzenie sprawozdania finansowego może być prostsze

Każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na profesjonalne wsparcie doradców podatkowych i księgowych z zespołu SUPPORT - Biura Rachunkowego, otrzyma realną pomoc w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych. Dopilnujemy terminów, podczas gdy Ty zyskasz fachową wiedzę i księgowych, dla których sporządzanie sprawozdań finansowych to nic trudnego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.